Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Aktywizacja zawodowa uczniów z niepełnosprawnościami (seminarium)Program:

 

1) System wsparcia i pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2) Prozdrowotne kryteria wyboru zawodu przez młodzież, doradca zawodowy w szkole

3) Satysfakcjonujące funkcjonowanie absolwentów szkół w życiu społecznym i zawodowym- przykłady dobrych praktyk

 

Seminarium z udziałem ekspertów zewnętrznych, w tym psychologa, pracowników Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie, Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia we Włocławku, Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipnie, Powiatowego Urzędu Pracy


Terminy realizacji:
23-03-2018 w godz. 10.00 - 13.00

Cena: 30,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: pedagodzy,doradcy zawodowi, zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: ekspert zewnętrzny