Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

"Porozmawiajmy o ... - spotkania z psychologiem" - Zarządzanie stresem w praktyce nauczyciela
Terminy realizacji:
26-03-2019 w godz. 15.30-17.30

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Lena Tkaczyk
Prowadzący: dr.hab.Wojciech Gulin