Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

"Porozmawiajmy o …" - spotkania z psychologiemProgram:

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu spotkań z psychologiem na  temat:
Proces wychowania ucznia w relacji nauczyciel - rodzic.
Seminarium poprowadzi dr hab. Wojciech Gulin - nauczyciel akademicki, psycholog, prorektor Kolegium
Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej.
Edukacji od wychowania nie da się oddzielić, jednym z ważnych warunków prawidłowego rozwoju ucznia jest jego relacja z rodzicami, jakość kontaktu z nimi jest również ważna dla nauczyciela. Rodzic pozytywnie nastawiony do szkoły i nauczyciela istotnie wzmacnia oba wymienione procesy, rodzic negatywnie nastawiony jest w stanie znacząco utrudnić pracę pedagogów. Jak zatem poznać postawę rodzica wobec własnego dziecka, edukacji, wychowania, nauczyciela, a przede wszystkim jak reagować na zachowanie rodziców? Na spotkaniu podjęta będzie próba określenia działań nauczyciela w relacji z rodzicem.


Terminy realizacji:
12-12-2017 w godz. 15.00 - 17.00

Cena: 60,00 zł
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Lena Tkaczyk
Prowadzący: dr hab. Wojciech Gulin