Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

"Porozmawiajmy o …" - spotkania z psychologiemProgram:

Nagradzanie i karanie w procesie wychowania

Pod takim hasłem będzie przebiegało kolejne seminarium z cyklu Porozmawiajmy o…spotkania z psychologiem, które  odbędzie  się  16.01.2018r. od godz. 15.00 do godz. 17.00.  

 

Seminarium poprowadzi dr hab. Wojciech Gulin -  nauczyciel akademicki, psycholog ,prorektor Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej.

 

Nagradzanie i karanie  zajmują istotne miejsce w procesie wychowania młodego pokolenia. Podczas seminarium dyskutować będziemy m.in. nad efektywnością nagród i kar  stosowanych wobec uczniów.

 

Zapisy do 15.01.2018r.


Terminy realizacji:
16-01-2018 w godz. 15.00 - 17.00

Cena: 60,00 zł
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Lena Tkaczyk
Prowadzący: dr hab. Wojciech Gulin