Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Aktualna Oferta

Kursy / Warsztaty / Seminaria
Tytuł terminy kierownik
Metodologia budowania programu nauczania dla zawodu (kurs online) Dariusz Jałoszyński
Jak wykorzystać w praktyce odkrycia neuronauk? (kurs online) Ewa Olejnik
Trudne zachowania uczniów - jak sobie z nimi radzić? (kurs blended learning) Katarzyna Zawacka
Jak przeciwdziałać agresji i przemocy w szkole? (kurs blended learning) Katarzyna Zawacka
Tworzenie programów na zajęcia z umiejętności "uczenia się" (warsztaty online) 03.03.202114.30-17.45 16.03.202114.30-17.45 23.03.202114.30-17.45 Ewa Olejnik
Kreatywnie na przedmiotach przyrodniczych (warsztaty) 04.03.2021 Tamara Kozikowska
Rozwijanie postawy prozdrowotnej dziecka (warsztaty online) 09.03.202116.00-18.15 Jolanta Kolibowska
Praca z uczniem z autyzmem w szkole - jak wspierać ucznia, nauczyciela, rodzica? (warsztaty) 13.03.20219.00-14.00 Katarzyna Zawacka
Lekcje w chmurze - TIK w szkole (warsztaty) 10.03.2021 17.03.2021 Aneta Gabryelczyk
Zaciekaw ucznia! - IBSE na przedmiotach przyrodniczych (warsztaty) 11.03.202114.30-17.45 18.03.202114.30-17.45 25.03.202114.30-17.45 Ewa Olejnik
Tworzenie i udostępnianie quizów, testów, ankiet jako sposób na innowacyjne wykorzystanie TIK w szkole (kurs online) 15.03.2021 22.03.2021 Anna Puścińska
Nauczyciel przedszkola na starcie - Jak zachęcić dziecko do współpracy? (warsztaty) 16.03.202116.00-18.15 23.03.202116.00-18.15 30.03.202116.00-18.15 Jolanta Kolibowska
Sieci współpracy i samokształcenia
Tytuł terminy kierownik
Zdalnie i stacjonarnie - sieć współpracy nauczycieli wykorzystujących TIK w swojej pracy 08.10.202015.00-17.15 04.11.202015.00-17.15 03.02.202115.00-17.15 05.05.202115.00-17.15 Ewa Olejnik
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna bez tajemnic - sieć nauczycieli zainteresowanych tematem 17.09.202015.00-17.30 Irena Kaczmarowska
Akademia Nauczycieli Bibliotekarzy - Biblioteka w świecie TIK (spotkanie online) 05.11.20209.00-12.00 11.02.20219.00-12.00 15.04.20219.00-12.00 Agata Safian
Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Lena Tkaczyk
Oferta dodatkowa
Tytuł terminy kierownik
Ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki w klasach IV-VIII 02.03.202116.00-18.15 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Bogusława Stuczyńska
Ocena pracy nauczyciela krok po kroku (warsztaty on line) 04.03.202113.00-15.15 Dariusz Jałoszyński
Ucz jak nigdy dotąd! ( warsztat online) 06.03.2021 13.03.2021 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Narzędzia usprawniające proces uczenia się ( warsztaty online) 10.03.202114.30-17.45 Lena Tkaczyk
Jak wypoczywa mózg? (seminarium online) 09.03.2021 Katarzyna Zawacka
Dyrektor Ambasadorem nowoczesnej dydaktyki (seminarium on-line) 10.03.2021 Ewa Olejnik
Uczące się dziecko w pułapce własnego mózgu (seminarium on-line) 11.03.2021 Jolanta Kolibowska
Jak pobudzić ucznia do myślenia - ciekawe pomysły na początek lekcji (seminarium on-line) 12.03.2021 Tamara Kozikowska