Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Aktualna Oferta

Kursy / Warsztaty / Seminaria
Tytuł terminy kierownik
Nauczyciel na starcie - organizacja pracy (warsztaty) 05.10.202014.30-17.00 Katarzyna Zawacka
Metodologia budowania programu nauczania dla zawodu (kurs online) Dariusz Jałoszyński
Uczeń w dialogu z literaturą - o interpretowaniu tekstów literackich i wyrażaniu własnych opinii (kurs blended learning)) 25.11.202015.00-18.00 02.12.202015.00-18.00 Aneta Gabryelczyk
prowadzący:
Aneta Gabryelczyk
Jak wykorzystać w praktyce odkrycia neuronauk? (kurs online) Ewa Olejnik
Kompetentny przedszkolak - kompetentny uczeń. W jaki sposób świadomie kształcić kompetencje kluczowe (seminarium) 07.12.202015.30-18.00 Irena Kaczmarowska
Wychowawca online - wsparcie dla uczniów, rodziców i nauczycieli w pracy zdalnej (warsztaty) 16.12.202015.00 - 16.30 Dorota Łańcucka
prowadzący:
Ewa Elwertowska, dyr. Poradni Psychologiczno-Pedagogicz
Małe działania mają znaczenie - jak odpowiedzialne korzystać z dóbr przyrody (seminarium) 12.12.202010.00-12.00 Lena Tkaczyk
TIK we wspieraniu kreatywności i proinnowacyjności ucznia (warsztaty) 05.01.202109.00 - 13.00 13.01.202109.00 - 13.00 Anna Puścińska
Sieci współpracy i samokształcenia
Tytuł terminy kierownik
Zdalnie i stacjonarnie - sieć współpracy nauczycieli wykorzystujących TIK w swojej pracy 08.10.202015.00-17.15 04.11.202015.00-17.15 03.02.202115.00-17.15 05.05.202115.00-17.15 Ewa Olejnik
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna bez tajemnic - sieć nauczycieli zainteresowanych tematem 17.09.202015.00-17.30 29.01.202115.00-17.30 Irena Kaczmarowska
Akademia Nauczycieli Bibliotekarzy - Biblioteka w świecie TIK (spotkanie online) 05.11.20209.00-12.00 11.02.20219.00-12.00 15.04.20219.00-12.00 Agata Safian
Oferta dodatkowa
Tytuł terminy kierownik
Obsługa i praktyczne wykorzystanie aplikacji Microsoft Teams Dariusz Jałoszyński
TIK - narzędziownik nauczyciela (warsztaty online) 10.12.202015.00-17.00 15.12.202015.00-17.00 Ewa Olejnik