Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Aktualna Oferta

Kursy / Warsztaty / Seminaria
Tytuł terminy kierownik
Nauczyciel a nowe prawo oświatowe (warsztaty) 24.10.201714.30 - 17.30 22.11.201714.30 - 17.30 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Indywidualizacja w praktyce - uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (warsztaty) 18.10.201714.30 - 17.30 07.12.201714.30 - 17.30 14.03.201814.30 - 17.30 14.04.201814.30 - 17.30 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik, Katarzyna Zawacka
Zabawy rozwijające kreatywne myślenie dziecka (warsztaty) 07.11.201715.30 - 17.45 14.11.201715.30 - 17.45 21.11.201715.30 - 17.45 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Metoda projektu skutecznym sposobem na rozwijanie kompetencji kluczowych młodszych dzieci (warsztaty) 20.11.201715.15 - 17.45 27.11.201715.15 - 17.45 04.12.201715.15 - 17.45 Irena Kaczmarowska
prowadzący:
Irena Kaczmarowska
Planowanie pracy nauczyciela biologii/przyrody w szkole podstawowej (warsztaty) 27.11.201715.30 - 17.30 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Obserwacja i diagnoza dziecka - jak je wykorzystać w praktyce? (kurs blended learning) 24.10.201714.30 - 17.45 24.10.2017praca 30.11.2017online Irena Kaczmarowska
prowadzący:
Irena Kaczmarowska
Integracja sensoryczna - dlaczego jest ważna i jak nauczyciel może podnosić jej poziom? (warsztat) 25.11.201708.15 - 12.15 Irena Kaczmarowska
prowadzący:
Irena Kaczmarowska
Awans zawodowy nauczyciela w kontekście planowania pracy szkoły (warsztaty) 07.12.201714.30 - 17.30 Tamara Kozikowska
prowadzący:
Tamara Kozikowska
Od matematyki do informatyki - gry i zabawy rozwijające myślenie komputacyjne oraz umiejętności programowania u dzieci młodszych (warsztaty) 28.11.201715.15 - 17.45 05.12.201715.15 - 17.45 Irena Kaczmarowska
prowadzący:
Irena Kaczmarowska
Każdy nauczyciel doradcą zawodowym (warsztaty) 30.11.201715.00 - 17.30 07.12.201715.00 - 17.30 Dariusz Jałoszyński
prowadzący:
Dariusz Jałoszyński
Tożsamość kulturowa Włocławka i okolic - obrazy i opowieści o dawnych mieszkańcach ziemi kujawskiej (warsztaty) 09.12.20179.00 - 13.45 Maciej Krzemiński
prowadzący:
Maciej Krzemiński, Tomasz Wąsik
Wspierająca i motywująca rola oraz zadania opiekuna stażu (warsztaty) 13.12.201714.30 - 17.30 Tamara Kozikowska
prowadzący:
Tamara Kozikowska
Kształcenie kompetencji naukowo-technicznych na przedmiotach przyrodniczych (warsztaty) 02.12.201710.00 - 15.30 Tamara Kozikowska
prowadzący:
Tamara Kozikowska, Ewa Olejnik
Jak wspierać rozwój zdolności specjalnych ucznia w szkole branżowej i technikum? (warsztaty) 11.12.201715.00 - 18.00 04.01.201815.00 - 18.00 Dariusz Jałoszyński
prowadzący:
Dariusz Jałoszyński
Projekt w nauczaniu przedmiotów zawodowych (kurs online) 01.12.2017on- 15.01.2018-line Dariusz Jałoszyński
prowadzący:
Dariusz Jałoszyński
Sieci współpracy i samokształcenia
Tytuł terminy kierownik
„Klub twórczego nauczyciela” - sieć nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 17.10.201715.00 - 17.30 06.02.201815.00 - 17.30 05.06.201815.00 - 17.30 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Akademia nauczycieli języków obcych (kontynuacja) 12.09.201715.00 - 18.00 28.05.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Patryk Krzemiński
Jak efektywnie uczyć historii i wiedzy o społeczeństwie ? (kontynuacja) 02.10.201715.00 - 18.00 30.05.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Patryk Krzemiński
„Pierwsza klasa”- sieć dla nauczycieli dzieci młodszych 11.10.201714.30 - 17.45 11.01.201814.30 - 17.45 28.05.201814.30 - 17.45
prowadzący:
Irena Kaczmarowska
Akademia nauczycieli bibliotekarzy - Czytelnictwo dzieci i młodzieży w kontekście cyfrowych mediów 12.10.20179.00 - 12.00 26.04.20189.00 - 12.00
prowadzący:
Agata Safian, Joanna Grabowska
Rozwiązywanie problemów algorytmicznych - nauka programowania w szkole podstawowej 25.10.201715.00 - 18.00 30.04.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Aleksandra Łuniewska
Tworzenie i realizacja Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego (powiat aleksandrowski) 27.09.201715.00 - 18.00 10.06.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Dariusz Jałoszyński
Doradztwo edukacyjno-zawodowe wyzwaniem nowoczesnej szkoły (powiat radziejowski) 27.09.201715.00 - 18.00 10.06.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Dariusz Jałoszyński
Doradztwo edukacyjno-zawodowe wyzwaniem nowoczesnej szkoły (powiat włocławski) 27.09.201715.00 - 18.00 10.06.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Dariusz Jałoszyński
Tworzenie i realizacja Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego (powiat lipnowski) 27.09.201715.00 - 18.00 10.06.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Agata Antkowska
Tworzenie i realizacja Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego (powiat rypiński) 27.09.201715.00 - 18.00 10.06.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Dorota Łańcucka
Doradztwo zawodowe w szkole (miasto Włocławek) 27.09.201715.00 - 18.00 10.06.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Agata Antkowska
Co nowego w edukacji? - sieć wsparcia i samokształcenia polonistów 13.09.201715.00 - 18.00 31.05.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Aneta Gabryelczyk
Oferta dodatkowa
Tytuł terminy kierownik
Nauka programowania w szkole podstawowej 23.11.201714.45 - 18.00 30.11.201714.45 - 18.00 Irena Kaczmarowska
prowadzący:
Irena Kaczmarowska, Alicja Przytomska - Pietrzak
Kurs online: Realizacja programu doradztwa zawodowego - narzędzia i metody pracy 27.11.20172017.12.15 Agata Antkowska
prowadzący:
Agata Antkowska