Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Aktualna Oferta

Kursy / Warsztaty / Seminaria
Tytuł terminy kierownik
Broker informacji - zarządzanie wiedzą (kurs online) 18.09.2017 Iwona Lelewska
prowadzący:
Iwona Lelewska
Obserwacja i diagnoza dziecka - jak je wykorzystać w praktyce? (kurs blended learning) 17.10.201730.11.2017 24.10.201714.30 - 17.45 Irena Kaczmarowska
prowadzący:
Irena Kaczmarowska
Tutoring w nauczaniu języków obcych (wykład) 26.09.201715.00 - 16.30 Patryk Krzemiński
prowadzący:
Patryk Krzemiński
Narzędzia i metody pracy szkolnego doradcy zawodowego (kurs blended learning) 28.09.2017 Agata Antkowska
prowadzący:
Agata Antkowska
Edutainment - gry i grywalizacja jako nowoczesne metody nauczania (kurs online) 18.09.2017 Anna Puścińska
prowadzący:
Anna Puścińska
Co nowego w edukacji polonistycznej - zmiany w podstawie programowej w szkole podstawowej (warsztaty) 18.09.201715.00 - 18.00 26.09.201715.00 - 18.00 Aneta Gabryelczyk
prowadzący:
Aneta Gabryelczyk
Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na lekcji języka obcego w szkole podstawowej (warsztaty) 16.10.201714.45 - 18.00 Patryk Krzemiński
prowadzący:
Patryk Krzemiński
Wychowanie fizyczne w nowej podstawie programowej (warsztaty) 09.10.201715.30 - 18.00 16.10.201715.30 - 18.00 Ewa Olejnik
prowadzący:
dr Marek Zieliński
Service learning - uczenie się przez doświadczenie (warsztaty) 17.10.201715.00 - 17.30 24.10.201715.00 - 17.30 Dorota Łańcucka
prowadzący:
Dorota Łańcucka
Podstawy kodowania i programowania w praktyce szkolnej (warsztaty) 20.10.201714.45 - 18.00 26.10.201714.45 - 18.00 Magdalena Brewczyńska
prowadzący:
Magdalena Brewczyńska, Agata Safian, Marcin Ćwiklińs
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły (warsztaty) 23.10.201714.30 - 17.45 Aleksandra Łuniewska
prowadzący:
Aleksandra Łuniewska
Nauczyciel a nowe prawo oświatowe (warsztaty) 24.10.201714.30 - 17.30 22.11.201714.30 - 17.30 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Jak zastosować naturalne strategie uczenia się dziecka w realizacji nowej podstawy programowej? (warsztaty) 16.10.201715.15 - 17.45 23.10.201715.15 - 17.45 30.10.201715.15 - 17.45 Irena Kaczmarowska
prowadzący:
Irena Kaczmarowska
Ale historia! Historia w nowej podstawie programowej (seminarium) 10.10.201714.45 - 18.00 Patryk Krzemiński
prowadzący:
Patryk Krzemiński
Matematyka w nowym systemie edukacji (warsztaty) 17.10.201714.30 - 17.45 30.10.201714.30 - 17.45 Aleksandra Łuniewska
prowadzący:
Aleksandra Łuniewska
Wdrażanie nowej podstawy programowej z fizyki w szkole podstawowej (warsztaty) 03.10.201714.30 - 17.45 26.10.201714.30 - 17.45 Aleksandra Łuniewska
prowadzący:
Aleksandra Łuniewska
Program profilaktyczno-wychowaczy zgodny z nowym prawem oświatowym (warsztaty) 10.10.201714.30 - 17.30 17.10.201714.30 - 17.30 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik, Katarzyna Zawacka
Rysuj notatki/myślenie wizualne (warsztaty) 21.10.201710.00 - 14.00 Tamara Kozikowska
prowadzący:
trener myślenia wizualnego
Każdy nauczyciel doradcą zawodowym (warsztaty) 10.10.201715.00 - 17.30 16.11.201715.00 - 17.30 Dariusz Jałoszyński
prowadzący:
Dariusz Jałoszyński
Indywidualizacja w praktyce - uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (warsztaty) 00.00.0000 18.10.201714.30 - 17.30 15.11.201714.30 - 17.30 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik, Katarzyna Zawacka
Zaburzenia komunikacji w autyzmie (warsztaty) 21.10.201710.00 - 15.00 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
mgr Jolanta Zielińska
Praca w chmurze - wykorzystanie dysków online w pracy nauczyciela (kurs online) 02.10.201731.10.2017 Anna Puścińska
prowadzący:
Anna Puścińska
Sieci współpracy i samokształcenia
Tytuł terminy kierownik
„Klub twórczego nauczyciela” - sieć nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 17.10.201715.00 - 17.30 06.02.201815.00 - 17.30 05.06.201815.00 - 17.30 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Akademia nauczycieli języków obcych (kontynuacja) 12.09.201715.00 - 18.00 28.05.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Patryk Krzemiński
Jak efektywnie uczyć historii i wiedzy o społeczeństwie ? (kontynuacja) 02.10.201715.00 - 18.00 30.05.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Patryk Krzemiński
Kreatywny nauczyciel - forum wymiany doświadczeń 05.10.201715.00 - 18.00 31.05.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Ewa Olejnik
„Pierwsza klasa”- sieć dla nauczycieli dzieci młodszych 11.10.201714.30 - 17.45 11.01.201814.30 - 17.45 28.05.201814.30 - 17.45
prowadzący:
Irena Kaczmarowska
Oferta dodatkowa
Tytuł terminy kierownik
Alfabetyzacja – metody wprowadzające dziecko przedszkolne w świat pisma 05.10.201715.00 - 17.45 11.10.201715.00 - 17.45 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Różnorodne wykorzystanie Bum Bum Rurek® (Boomwhackers®) - kolorowych, strojonych tub perkusyjnych na zajęciach muzycznych 28.10.201710.00 - 17.00 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
mgr Grzegorz Templin, Wydawnictwo Muzyczne ABSONIC.