Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Aktualna Oferta

Kursy / Warsztaty / Seminaria
Tytuł terminy kierownik
Jak dobrze napisać wypracowanie na egzaminie ósmoklasisty? (warsztaty) 23.09.202015.15-17.30 30.09.202015.15-17.30 07.10.202015.00-18.00 Aneta Gabryelczyk
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego (warsztaty) 17.09.202014.30-18.00 22.09.202014.30-18.00 24.09.202014.30-18.00 Tamara Kozikowska
Zadania opiekuna stażu (warsztaty) 01.10.202014.30-18.00 08.10.202014.30-18.00 Tamara Kozikowska
Nauczyciel na starcie - organizacja pracy (warsztaty) 05.10.202014.30-17.00 Katarzyna Zawacka
Dokumentowanie pracy nauczyciela przedszkola (warsztaty) 22.09.202015.00-17.15 29.09.202015.00-17.15 Jolanta Kolibowska
Matematyka jest wszędzie. Kiedy czego i jak uczyć młodsze dzieci (warsztaty) 06.10.202015.00-17.15 13.10.202015.00-17.15 Jolanta Kolibowska
Gotowość szkolna - diagnoza, wspieranie, ocena efektów (warsztaty) 21.09.202015.15-17.45 28.09.202015.15-17.45 Irena Kaczmarowska
Innowacyjnie na biologii (seminarium) 30.09.202014.30-17.00 Lena Tkaczyk
Co w trawie piszczy - edukacja przyrodnicza bliżej natury (warsztaty) 26.09.20209.30-13.30 03.10.20209.30-13.30 Lena Tkaczyk
Zaciekaw ucznia! - IBSE na przedmiotach przyrodniczych (warsztaty) 07.10.202014.30-17.45 21.10.202014.30-17.45 28.10.202014.30-17.45 Ewa Olejnik
Nauczyciel przedszkola na starcie - planowanie i realizacja pracy wychowawczo-dydaktycznej (warsztaty) 24.09.202015.00-17.15 01.10.202015.00-17.15 07.10.202015.00-17.15 Jolanta Kolibowska
Narzędzia doradcy edukacyjno-zawodowego w pracy zdalnej (kurs online) Małgorzata Wdowczyk
Projekt międzyprzedmiotowy w edukacji ekologicznej (warsztaty online) 08.10.2020 Tamara Kozikowska
Awans zawodowy nauczyciela stażysty (warsztaty) 17.09.202014.30-18.00 22.09.202014.30-18.00 24.09.202014.30-18.00 Tamara Kozikowska
Metodologia budowania programu nauczania dla zawodu (kurs online) Dariusz Jałoszyński
Wykorzystanie platform i narzędzi edukacyjnych w pracy nauczyciela (kurs blended learning) Katarzyna Zawacka
Przygotowanie prezentacji i materiałów graficznych (Power Point, Sway, Prezzi, Canva, Wordwall.net) (warsztaty) 05.10.202014.30-18.00 13.10.202014.30.18.00 Anna Puścińska
Narzędzia cyfrowe wspierające rozwój twórczego i kreatywnego myślenia (warsztaty online)) 19.10.202016.00-18.15 26.10.202016.00-18.15 Dorota Łańcucka
Eksperyment, który uczy i zaciekawia (warsztaty) 20.10.2020 03.11.2020 Tamara Kozikowska
prowadzący:
Tamara Kozikowska
Pomysłowy polonista: prace domowe, notatki, prezentacje po nowemu (wakaled, padlet, genial.ly) (warsztaty) 21.10.2020 Aneta Gabryelczyk
Sieci współpracy i samokształcenia
Tytuł terminy kierownik
Zdalnie i stacjonarnie - sieć współpracy nauczycieli wykorzystujących TIK w swojej pracy 23.09.202015.00-17.15 04.11.202015.00-17.15 03.02.202115.00-17.15 05.05.202115.00-17.15 Ewa Olejnik
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna bez tajemnic - sieć nauczycieli zainteresowanych tematem 17.09.202015.00-17.30 29.01.202115.00-17.30 Irena Kaczmarowska
Akademia Nauczycieli Bibliotekarzy - Biblioteka w świecie TIK 08.10.20209.00-12.00 11.02.20219.00-12.00 15.04.20219.00-12.00 Agata Safian
Oferta dodatkowa
Tytuł terminy kierownik
Obsługa i praktyczne wykorzystanie aplikacji Microsoft Teams Dariusz Jałoszyński