Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Aktualna Oferta

Kursy / Warsztaty / Seminaria
Tytuł terminy kierownik
Indywidualizacja w praktyce - uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (warsztaty) 18.10.201714.30 - 17.30 07.12.201714.30 - 17.30 14.03.201814.30 - 17.30 14.04.201814.30 - 17.30 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik, Katarzyna Zawacka
Eksperymenty i doświadczenia na chemii w szkole podstawowej (warsztaty) 24.01.201814.30 - 17.30 31.01.201814.30 - 17.30 Tamara Kozikowska
prowadzący:
Tamara Kozikowska
Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych (kurs online) 18.01.2018on- 16.02.2018-line Agata Antkowska
prowadzący:
Agata Antkowska
Metody pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze (warsztaty) 25.01.201814.30 - 17.30 30.01.201814.30 - 17.30 08.02.201814.30 - 17.30 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Katarzyna Zawacka
Wdrażanie oceniania kształtującego i jego monitorowanie (kurs blended learnig) 18.01.201814.30 - 18.00 01.02.201814.30 - 18.00 Tamara Kozikowska
prowadzący:
Tamara Kozikowska
Rozwijające baraszkowanie - zastosowanie ruchu rozwijającego w edukacji dziecka (warsztaty) 15.01.201815.30 - 17.45 22.01.201815.30 - 17.45 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Doświadczenia i obserwacje na biologii/przyrodzie w szkole podstawowej (warsztaty) 07.02.201814.30 - 17.30 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Projekt w nauczaniu przedmiotów zawodowych (kurs online) 15.01.2018on- 15.02.2018-line Dariusz Jałoszyński
prowadzący:
Dariusz Jałoszyński
Dyrektor liderem zmian w szkole 23.01.201810.00 - 13.00 09.03.201810.00 - 13.00 11.04.201810.00 - 13.00 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Jak uczyć uczenia się? (warsztaty) 16.01.201815.00 - 18.00 30.01.201815.00 - 18.00 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się - teoria i praktyka (warsztaty) 10.02.20188.15 - 14.45 11.02.20188.15 - 14.45 Irena Kaczmarowska
prowadzący:
mgr Maja Niewiadomska
Sieci współpracy i samokształcenia
Tytuł terminy kierownik
„Klub twórczego nauczyciela” - sieć nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 17.10.201715.00 - 17.30 06.02.201815.00 - 17.30 05.06.201815.00 - 17.30 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Akademia nauczycieli języków obcych (kontynuacja) 12.09.201715.00 - 18.00 28.05.201815.00 - 18.00 Patryk Krzemiński
Jak efektywnie uczyć historii i wiedzy o społeczeństwie? (kontynuacja) 02.10.201715.00 - 18.00 30.05.201815.00 - 18.00 Patryk Krzemiński
prowadzący:
Patryk Krzemiński
„Pierwsza klasa”- sieć dla nauczycieli dzieci młodszych 11.10.201714.30 - 17.45 11.01.201814.30 - 17.45 28.05.201814.30 - 17.45
prowadzący:
Irena Kaczmarowska
Akademia nauczycieli bibliotekarzy - Czytelnictwo dzieci i młodzieży w kontekście cyfrowych mediów 12.10.20179.00 - 12.00 01.02.20189.00 - 12.00 26.04.20189.00 - 12.00
prowadzący:
Agata Safian, Joanna Grabowska
Rozwiązywanie problemów algorytmicznych - nauka programowania w szkole podstawowej 25.10.201715.00 - 18.00 30.04.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Aleksandra Łuniewska
Tworzenie i realizacja Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego (powiat aleksandrowski) 27.09.201715.00 - 18.00 10.06.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Dariusz Jałoszyński
Doradztwo edukacyjno-zawodowe wyzwaniem nowoczesnej szkoły (powiat radziejowski) 27.09.201715.00 - 18.00 10.06.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Dariusz Jałoszyński
Doradztwo edukacyjno-zawodowe wyzwaniem nowoczesnej szkoły (powiat włocławski) 07.11.201715.00 - 18.00 08.06.201815.00 - 18.00 Dariusz Jałoszyński
Tworzenie i realizacja Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego (powiat lipnowski) 27.09.201715.00 - 18.00 10.06.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Agata Antkowska
Tworzenie i realizacja Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego (powiat rypiński) 27.09.201715.00 - 18.00 10.06.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Dorota Łańcucka
Doradztwo zawodowe w szkole (miasto Włocławek) 27.09.201715.00 - 18.00 10.06.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Agata Antkowska
Co nowego w edukacji? - sieć wsparcia i samokształcenia polonistów 13.09.201715.00 - 18.00 31.05.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Aneta Gabryelczyk
Metoda projektu szansą na sukces każdego ucznia 10.01.201815.00 - 18.00 10.05.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Tamara Kozikowska
Oferta dodatkowa
Tytuł terminy kierownik
Nowa podstawa programowa w pracy biblioteki szkolnej 30.01.201814.30 - 19.00 Anna Puścińska
prowadzący:
Anna Puścińska
Kurs online: Zadania nauczyciela oraz szkoły w przygotowaniu ucznia do wyboru ścieżki rozwoju 22.01.2018on- 11.02.2018-line Dariusz Jałoszyński
prowadzący:
Dariusz Jałoszyński
Muzyczne zabawy logopedyczne – organizacja aktywności rozwijającej kompetencje językowe dziecka 06.03.201815.00 - 17.45 13.03.201815.00 - 17.45 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Agnieszka Rygielska
Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej Dariusz Jałoszyński
prowadzący:
Irena Kaczmarowska, Alicja Przytomska-Pietrzak
O filozofii po lekcjach 30.01.201814.30 - 15.45 Aneta Gabryelczyk, Maciej Krzemiński
prowadzący:
Maria Mazurkiewicz
Tworzenie i realizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 16.02.201810.00 - 14.00 Agata Antkowska
prowadzący:
Agata Antkowska